วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ติดตั้งโปรแกรม Flash cs3

วิธีการติดตั้ง Adobe Flash cs3 professional
1. ไป folder ที่มี files Adobe Flash cs3 professional อยู่
2. double click ที่ Files Setup.exe
3. รอจนปรากฏ หน้าตาดังภาพ แล้ว กด Accept เพื่อทำงานต่อ
4. กด Next เพื่อทำงานต่อ
5. คลิ๊กเลือก Driver C แล้วกด Next เพื่อทำงานต่อ
6. กด Install เพื่อทำงานต่อ
7. รอจนกระทั้ง แทบข้อมูลเต็มช่องแล้วกด Finish
ขั้นตอนการใส่ KEYGEN ของ Adobe Flash CS3 Professional
1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional
2. จะปรากฏดังภาพ ให้เปิด Folder ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมอีก 1 ครั้ง
3. การ double click Files Keygen Flash CS3 Professional
4. จะปรากฏตัวเลขให้คัดลอกตัวเลขทั้งหมดไปใส่ลงในช่องของโปรแกรม Flash CS3
5. แล้วกด Next เพื่อทำงานต่อ
6. กด Activate Later จบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม


ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional
1. เปิด Control Panel ขึ้นมา
2. เลือก Add or Remove program
3. เลือก Files ที่ต้องการถอนจากการติดตั้ง Adobe Flash CS3 Professional กดปุ่ม Change/Remove
4. เลือก Remove Adobe Flash CS3 components แล้วกด Next เพื่อทำงานต่อ
5. กด Next เพื่อทำงานต่อ
6. กด Remove Components เพื่อทำงานต่อ
7. รอจนปรากฏ Finish & Restart แล้ว กด 1 ครั้งจบการถอนการติดตั้งโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น